Avaluació de la tasca docent

L'avaluació de la tasca docent és un procés transversal on s'avalua la manera en la qual el professor planifica, desenvolupa, valora i millora la seva docència. Actualment, aquest procés es basa essencialment en l'opinió dels alumnes; no obstant això, l'objectiu D14 del Pla Estratègic de la UIB és implantar un nou sistema d'avaluació docent basat en el programa DOCENTIA de l'Aneca amb una perspectiva més general.

Material promocional

Procediment

 •  Els estudiants podran contestar el qüestionari d'opinió en qualsevol moment durant els dies dels terminis estipulats.
 • Els estudiants respondran, de forma voluntària, fent ús dels aparells mòbils (telèfons, tauleta, ordinador, etc.), mitjançant l'espai habilitat a tal efecte a UIBdigital (Gestions i serveis > Tràmits > Enquestes > Pendents).
 • Els professors de les assignatures de Treball de Fi de Grau/Màster i de Pràctiques no seran avaluats.
 • El professor o la professora podrà consultar durant el termini de l'enquesta a UIBdigital (Docència i investigació > Avaluació tasca docent > Actuals) el percentatge de participació.
 • Només s'emetran els informes que compleixin un doble criteri de representativitat: un mínim del 15% de participació i un mínim de 4 enquestes contestades en el cas de Grau i de 2 enquestes contestades en el cas de Màster. 

Avaluació docent 2023-24

Termini enquestes d'opinió

 • Grau
  • Primer semestre: de l'1 al 22 de desembre de 2023
  • Segon semestre: del 29 d'abril de 2024 fins al 24 de maig de 2024
 • Màster
  • Calendari flexible per estudis 

Avaluació docent 2022-23

 Termini enquestes d'opinió

 • Grau
  • Primer semestre: de l'1 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
  • Segon semestre: del 17 d'abril de 2023 fins al 17 de maig de 2023
 • Màster
  • Primer semestre: del 5 al 23 de desembre de 2022 i del 23 de gener al 10 de febrer de 2023
  • Segon semestre: del 17 al 30 d'abril de 2023 i del 22 de maig al 4 de juny de 2023

Resultat