Política i objectius

 La política i objectius institucionals es basen en el pla estratègic institucional; en particular: