Estructura organitzativa

Podeu visualitzar el contingut sota la imatge

FUNCIONS RESPECTE A LA QUALITAT DELS SEGÜENTS ÒRGANS DE GOVERN I/O REPRESENTACIÓ

SGIQ funcions