Què és la qualitat a la UIB?

La qualitat és una manera de fer i no una idea aïllada. Totes i cadascuna de les activitats de la institució s'han de fer amb qualitat fent palès el valor institucional de l'excel·lència. La qualitat és un esforç col·lectiu cap a la millora contínua.

Els objectius de política de qualitat de la UIB formen part d'un pla superior que presenta una política global: el Pla estratègic institucional, que està impregnat del compromís de qualitat de la UIB.

Àmbits

La qualitat s'aplica en tots els àmbits institucionals:

  • Docència, on recau la qualitat acadèmica i docent; i tots els processos de verificació, seguiment i acreditació de les titulacions.
  • Recerca, on recau la qualitat de la recerca.
  • Transferència i cultura, on recau la qualitat en els processos de transferència i de divulgació de la cultura.
  • Gestió, on recau la qualitat dels serveis interns.

Avaluació de la qualitat

El nivell de qualitat ofert és un compromís entre recursos disponibles i exigència de la societat a la qual cal retre comptes. Per això, l'avaluació de la qualitat és un instrument imprescindible i ineludible com a exercici de transparència perquè els ciutadans coneguin de forma objectiva el nivell de serveis que se'ls ofereix. 

L'avaluació es fa a diferents àmbits: